O nama

Preduzeće “Dramist” D.O.O. iz Požege, je nastalo od 100% privatnog kapitala i spada u red malih preduzeća sa trenutno 15-tak zaposlenih i tendencijom proširenja kapaciteta i zapošljavanja novih radnika.
Akcenat u proizvodnji u našem preduzeću je dat na stalnoj modernizaciji proizvodnog procesa, kao i konstantnom praćenju svetskim modnim trendom.
Za sada svoje proizvode plasiramo kupcima iz maloprodaje širom Srbije i Crne Gore, sa tendencijom da se naša roba prodaje u što više gradova i što većem broju maloprodajnih objekata.

Osnovni moto našeg preduzeća je da je Kvalitet – Prioritet !